Warunki reklamacji

 

 

Opis procedury reklamacji:

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@cardona.pl, lub w formie pisemnej pod adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, - inne niezbędne informacje, o których Sprzedawca informuje Kupującego. (po kontakcie ze Sprzedającym jest możliwość otrzymania odpowiedniego formularza reklamacji, który trzeba wypełnić i dołączyć do reklamowanej rzeczy)

 

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Z tytułu rękojmi w terminie 14 dni.

 

4. W uzasadnionych przypadkach, gdy pojawia się konieczność wysłania produktu do producenta/dystrybutora celem przeprowadzenia stosownych ekspertyz, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostaje poinformowany przez Sprzedawcę.

 

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest pod podany przez Kupującego adres e-mail bądź pocztą tradycyjną. Na części oryginalne Renault-Dacia wymagana jest opina autoryzowanego serwisu ASO. Gwarancja obejmuje wszystkie części zamontowane wyłącznie w wyspecjalizowanym warsztacie mechaniki samochodowej. Dokumentem potwierdzającym taki montaż jest faktura Vat lub paragon z dnia montażu. Kupujący dostarcza reklamowany towar na własny koszt.

 

Gwarancja

 

Gwarancja producenta obejmuje jedynie części zamontowane "Warsztatach Mechaniki Samochodowej". Nie ponosimy kosztów montażu oraz demontażu części. Gwarancję rozpatrzona będzie w terminie 30dni, termin ten może zostać wydłużony jeżeli produkt będzie odesłany do producenta. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 30 dni. Odpowiedzialność Cardona nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak transport, koszt demontażu i montażu, badań diagnostycznych, itp. Podstawą do wszczęcia procesu reklamacji z tytułu gwarancji producenta jest faktura pierwotna z dnia montażu oraz prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny.

Rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami jest wyłączona.